Code đạt chuẩn quốc tế W3C (Link kiểm tragiúp web chạy nhanh, bảo mật cao, đáp ứng các tiêu chuẩn cho các công cụ tìm kiếm như: Google, Yahoo, Bing,...