So sánh giữa các dịch vụ Email

Tính năng Email Web Hosting* Email Plus Email Server Riêng
Server Dùng chung với Web Hosting Sử dụng chia sẻ Server riêng + 01 IP
Số lượng địa chỉ Email Tùy theo Gói dịch vụ Tùy theo Gói dịch vụ Không giới hạn
Dung lượng lưu trữ Chung với Web Hosting Tùy theo Gói dịch vụ 40 Gigabytes (+ Mua thêm)
Tên miền phụ (Add-on Domain) 5
DomainKeys / DKIM
Catch-All / Mail Offline
Mã hóa SSL kết nối POP3/SMTP/WebMail Không Có (Self Signed) Có (Mua thêm theo nhu cầu)
SPF – Sender Policy Framework
Backup SMTP Servers
AntiSpam / Antivirus Tích hợp mặc định SpamAssassin & Kaspersky Tùy chỉnh theo ý muốn
Kiểm tra lưu lượng sử dụng
Đặt chế độ lưu trữ thư vào / ra
Đặt chế độ theo dõi thư vào / ra Tùy chỉnh theo ý muốn


* Email Web Hosting: Dịch vụ Email miễn phí khi bạn mua Web Hosting.

Hỗ trợ trực tuyến

0987 001 001

thuonghoi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DOS

Chat zalo