Bảng giá dịch vụ Mail Plus

Small Office Email 1
600.000VNĐ / năm
Small Office Email
1.200.000VNĐ / năm
Mail Plus 01
2.160.000VNĐ / năm
Mail Plus 02
3.600.000VNĐ / năm
 Mail Plus 03
5.400.000VNĐ / năm
 Mail Plus 04
7.400.000VNĐ / năm
Mail Plus 05
10.000.000VNĐ / năm
5 địa chỉ mail 10 địa chỉ mail 20 địa chỉ mail 50 địa chỉ mail 100 địa chỉ mail 200 địa chỉ mail không giới hạn
5 GB 10 GB 20 GB 50 GB 100 GB 200 GB không giới hạn
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif

Hỗ trợ trực tuyến

0987 001 001

thuonghoi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DOS