Bảng giá dịch vụ Mail Plus

Small Office Email 1
600.000VNĐ / năm
Small Office Email
1.200.000VNĐ / năm
Mail Plus 01
2.160.000VNĐ / năm
Mail Plus 02
3.600.000VNĐ / năm
 Mail Plus 03
5.400.000VNĐ / năm
 Mail Plus 04
7.400.000VNĐ / năm
Mail Plus 05
10.000.000VNĐ / năm
5 địa chỉ mail 10 địa chỉ mail 20 địa chỉ mail 50 địa chỉ mail 100 địa chỉ mail 200 địa chỉ mail không giới hạn
5 GB 10 GB 20 GB 50 GB 100 GB 200 GB không giới hạn
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif
btnBuy.gif

Hỗ trợ trực tuyến

0987 001 001

thuonghoi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DOS

Chat zalo