Lĩnh vực hoạt động

  • Khảo sát địa hình
  • Quan trắc lún công trình
  • Khảo sát địa chất
  • Đo đạc xây dựng
  • Xây dựng công trình

Giới thiệu

Khảo sátđo đạc xây dựng là những công tác khởi đầu của quá trình xây dựng, là cơ sở để đưa ra những giải pháp thiết kế, xây dựng công trình. Hiện nay với đội ngũ kỹ sư trắc địa có 15 năm kinh nghiệm, kỹ sư địa chất công trình có 22 năm kinh nghiệm cùng các kỹ thuật viên lành nghề sẽ trực tiếp gúp bạn. . .Chúng tôi cung cấp đa dạng các dịch vụ trong công tác tư vấn, khảo sát địa hình, địa chất, quan trắc lún công trình xây dựng… Dịch vụ của chúng tôi sẽ giúp bạn lập được phương án thiết kế tối ưu cho công trình, đúng đắn về kĩ thuật, hợp lý về kinh tế.

Công ty TNHH Giám Sát Đo Đạc Bình Thuận