Địa chỉ: Số 138, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 061. 3899886

Fax: 061.3997894

Email: [email protected]

Website: http://www.donasand.com.vn

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai được thành lập từ cổ phần hóa Công ty Khai thác Cát Đồng Nai theo quyết định số 1842/QĐ - CT - UBT, ngày 12/05/2005 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai và hoạt động kể từ ngày 01/10/2005. 

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai là công ty con của Công ty Phát triển Khu Công nghiệp Biên Hòa (nay là Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp) theo Quyết định số 2487/QĐ-CT-UBT, ngày 07/7/2005 của Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

Tên viết tắt của Công ty: DNC. 

Trụ sở chính: Số 138, Đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 4703000281 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 29/9/2005 .

Số tài khoản: 102010000262381 Tại Ngân hàng Công thương tỉnh Đồng Nai.

Mã số thuế: 3600259352

Vốn điều lệ: 88.340.000.000 VN đồng.