Điều 1. Bạn sử dụng hoặc truy cập trang Dos.vn – còn gọi dưới đây là Website - có nghĩa là bạn chấp nhận hoàn toàn các điều khoản sử dụng dịch vụ sẽ được liệt kê dưới đấy. Nếu bạn không đồng ý bất kỳ một điều khoản này, đề nghị không sử dụng Dos.vn

Điều 2. Điều khoản sử dụng này áp dụng cho mọi người dùng của trang Dos.vn, bao gồm cả những người dùng đóng góp các video, thông tin, hình ảnh và các nội dung hay dịch vụ khác trên trang Dos.vn. Trang Dos.vn có thể chứa các đường link tới website của bên ngoài không do Dos.vn sở hữu hay kiểm soát và do đó Dos.vn sẽ không kiểm soát cũng như không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách riêng tư của website bên ngoài này.

Điều 3. Bạn sẽ được quyền sử dụng Dos.vn theo các điều khoản sử dụng và phải đảm bảo rằng: 

  • Bạn chỉ sử dụng Dos.vn với mục đích cá nhân và phi thương mại
  • Bạn sẽ không copy hay phân phối một phần hay toàn bộ Dos.vn khi chưa có sự cho phép của Dos.vn

Điều 4. Bạn không được sử dụng account của người khác khi truy cập Dos.vn mà không được sự cho phép. Khi tạo tài khoản truy nhập, bạn phải cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Bạn phải chịu trách nhiệm về tài khoản của chính mình và phải bản quản mật khẩu truy nhập. Khi bị mất hay bị đánh cắp password, bạn cần thông báo cho Dos.vn ngay lập tức.

Điều 5. Bạn phải cam kết không sử dụng hệ thống tự động (spider, robot..) để truy cập Dos.vn với mục đích tấn công hay phá hoại. Bạn không được thu thập các thông tin cá nhân của người dùng, bao gồm cả tên account, từ Dos.vn cũng như không dùng các hệ thống liên lạc của Dos.vn để thực hiện mục đích chào hàng thương mại (gửi email, tin nhắn ngắn v.v.)

Điều 6. Các nội dung trên Website này, ngoại trừ các nội dung do người dùng cung cấp, bao gồm nhưng không hạn chế ở text, phần mềm, script, ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các nội dung khác, và thương hiệu và logo đều thuộc sở hữu của Dos.vn và được bảo đảm của pháp luật về sở hữu trí tuệ trong nước và quốc tế. Bạn phải cam kết không sử dụng, copy hay phân phối 1 phần nội dung này cũng như nội dung của người dùng cung cấp vào mục đích thương mại khi chưa được sự cho phép.

Điều 7. Khi cung cấp nội dung lên Dos.vn, người dùng phải tự chịu trách nhiệm với nội dung này cũng như các hậu quả có thể xảy ra với việc phát hành nội dung này. Bạn phải đảm bảo rằng bạn có đủ các giấy phép, quyền, sự cho phép đủ để sử dụng và uỷ quyền cho Dos.vn sử dụng. Bạn sẽ phải có đủ quyền sở hữu nội dung bạn đưa lên Dos.vn

Điều 8. Khi bạn cập nhật nội dung này lên Dos.vn, bạn sẽ cho Dos.vn quyền sử dụng, phân phối, trích xuất, trưng bày và trình diễn các nội dung này miễn phí, không độc quyền và trên phạm vi toàn thế giới. 

Điều 9. Bạn cũng sẽ cho phép người dùng của Dos.vn quyền xem nội dung của bạn thông qua website và có quyền sử dụng, tái chế, phân phối và trích xuất nội dung thông qua các chức năng của Dos.vn. Quyền này sẽ chấm dứt khi bạn chấm dứt tài khoản tại Dos.vn.

Điều 10. Nội dung đăng tải lên Dos.vn sẽ được kiểm duyệt bởi các Admin trước khi cho công bố và hiển thị. Trong khi kiểm duyệt nội dung Admin có toàn quyển xử lý các nội dung vi phạm quy định và pháp luật mà không cần thông báo trước.

Điều 11. Bạn cam kết KHÔNG có các hành vi bị cấm như sau:

1. Lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng nhằm mục đích:

  • Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
  • Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
  • Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định.
  • Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.e. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
  • Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

2. Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

3. Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

4. Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

5. Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Khi gặp các nội dung này, Dos.vn có toàn quyền và ngay lập tức mà có thể không cần báo trước thực hiện việc xoá bỏ nội dung và có thể có các biện pháp đi kèm như cảnh cáo, khoá tài khoản tạm thời hoặc vĩnh viễn, xoá bỏ tài khoản hay khiếu kiện ra toà.

Điều 12. Nếu bạn là người có nội dung được bảo vệ bản quyền và phát hiện có sự vi phạm bản quyền tại website Dos.vn, đề nghị liên lạc ngay với chúng tôi tại địa chỉ info@dos.vn

Điều 13. Bạn chỉ được phép liên kết tới các nội dung trên website Dos.vn với mục đích cá nhân và phi thương mại và đề nghị ghi rõ “Nguồn: Dos.vn”. Dos.vn có quyền yêu cầu bạn ngừng kết nối với Dos.vn vào bất kỳ thời điểm nào

Điều 14. Dos.vn sẽ không chịu trách nhiệm về tính chính xác và toàn vẹn của website Dos.vn và không chịu trách nhiệm về bất kỳ “sai sót, lỗi lầm hay sự không chính xác của nội dung, cũng như các hậu quả hay thiệt hại phát sinh từ việc truy cập và sử dụng website, và về các thông tin cá nhân đăng ký tại server của Dos.vn”. Dos.vn không chịu trách nhiệm về nội dung của các sản phẩm, dịch vụ quảng cáo hay đưa ra bởi bên thứ ba trên các banner, đường link, video hay bất kỳ phương tiện quảng cáo nào. Dos.vn cũng không chịu trách nhiệm về thông tin giao dịch giữa người dùng và bên cung cấp sản phẩm/dịch vụ thứ ba.