Địa chỉ: 606/49 Đường 3/2, Quận 10, TP. HCM

Mail: [email protected]

Website: http://tpcnvision-s2d.com/

Hotline: 0962 369 476 - 0966 973 654

Giới thiệu

Thực Phẩm Chức Năng Vision-S2D

Các hướng hoạt động chính là: 

  • Quản lý sức khoẻ (Health Management). Các nhà phân phối tăng cường đáng kể sức khoẻ của mình và của các khách hàng của mình nhờ sử dụng sản phẩm Vision, chất lượng của sản phẩm được khẳng định bằng tiêu chuẩn quốc tế GMP , cũng như các tiêu chuẩn HACCP và ISO 22000
  • Quản lý doanh nghiệp của chính mình (Bussiness Management). Các nhà phân phối xây dựng doanh nghiệp của chính mình mà chỉ cần đầu tư tối thiểu. Cơ sở của thu nhập được đề cập trong sơ đồ kinh doanh của Công ty, được công nhận là một trong những sơ đồ hiệu quả nhất của nghành kinh doanh theo mạng trên thế giới, mà ở đó học vấn, giới tính và độ tuổi của bạn không có ý nghĩa. Ai cũng có thể thành công. 

Công ty Vision mang đến cơ hội nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống. Du lịch, đào tạo, tiếp xúc với những con người thú vị, thăng tiến trong sự nghiệp và công nhận – đó là những giá trị đã liên kết hàng nghìn người từ khắp các quốc gia trên thế giới. 

Hãy lựa chọn phong cách sống Vision!