Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn Đức

Kính thưa quý Thiện hửu tri thức và Phật tử gần xa

Đức Phật xuất hiện giữa cuộc đời mang theo bức thông điệp ban vui cứu khổ. Đạo Phật đi vào cuộc đời củng không ngoài mục đích cứu khổ ban vui. Tuy Đức Phật nhập diệt đã lâu nhưng những gì mà Ngài đã để lại cho cuộc đời thì vẫn còn nguyên giá trị. Đó chính là những pháp âm vi diệu mà 49 năm Ngài đã vân du hóa đạo khắp các xứ sở đất nước Ấn Độ. Giáo lý của Ngài như những giọt nước thanh lương, vị thuốc cam lồ, có công năng trị liệu và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau cho nhân loại.

Giới thiệu

Chùa Giác Huệ

  • Địa chỉ: 99, Ấp 1, Xã Xuân Bắc, Huyện Xuân Lộc, Tỉnh Đồng Nai
  • Hotline: 0903 305 332 Thích Thiện Đồng - 0968 16 04 06 Phật Tử
  • Website: http://chuagiachue.com/ - Email: [email protected]