Thông tin khách hàng

Ngành nghề kinh doanh: Cơ khí - Máy móc - Thiết bị

Email: [email protected]

Phone: 0913.741568

Địa chỉ: http://vietmyhung.com/

Lĩnh vực hoạt động: Cung cấp dịch vụ tư vấn, lắp đặt các công trình xử lý, tư vấn thiết kế

Giới thiệu

Hoạt động kinh doanh của VIETMYHUNG là cung cấp trọn gói hoặc từng phần các dịnh vụ tư vấn, xây dựng, cung cấp lắp đặt bao gồm:

  • Xây dựng cung cấp lắp lặt các công trình xử lý môi trường, xử lý nước cấp, nước thải, rác thải, các công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước.
  • Tư vấn thiết kế các công trình hạ tầng kỹ thuật, xử lý môi trường, các công trình dân dụng và công nghiệp. Các dịch vụ tư vấn về môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát môi trường, hồ sơ xin phép xả thải, hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải nguy hại, hồ sơ xin phép khai thác nước ngầm nước mặt.
  • Quản lý dự án, giám sát kỹ thuật các công trình xử lý môi trường, xử lý nước thải, rác thải, các công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước.