Lĩnh vực hoạt động

  • Khai thác khoáng sản
  • Quặng kim loại
  • Đá quý
  • Đá bán quý
  • Đá phong thủy

Giới thiệu

Công ty TNHH Hà Lê